Šef britanske diplomatije Vilijam Hejg smatra da EU ne treba da ustukne pred pitanjem proširenja, ve? da podrži ambicije zemalja zapadnog Balkana i Turske.

Brisel treba da podrži uvo?enje novih sankcija Iranu zbog nuklearne politike, i da bude ?vrš?a na Balkanu gde stare netrpeljivosti, naro?ito u BiH, prete da ponovo izbiju na površinu, rekao je Hejg.Weiterlesen...