Završena tronedeljna kampanja za pravilno pranje ruku me?u decom razli?itog uzrasta, mališani sa ispravnim higijenskim navikama mogu postati i uzor odraslima.

Epidemiolog u Gradskom zavodu za javno zdravlje Predrag Kon je na predstavljanju rezultata tronedeljne kampanje za pravilno pranje ruku rekao da je veoma bitno da se akcija sprovodila u komunikaciji sa decom u školama, obdaništima, igraonicama i de?jim pozorištima.Weiterlesen...