Grupa egipatskih islamskih pravnika traži da se ?uveno delo klasi?ne arapske književnosti "Hiljadu i jedna no?" zabrani jer sadrži "bludne scene".

Zbirka pri?a, od kojih su najpoznatije Pri?a o mornaru Sindbadu, Pri?a o Aladinu i ?arobnoj lampi i Pri?a o Ali Babi i 40 razbojnika, opisana je kao poziv na "razvrat i blud". ?uvena zbirka narodnih i kratkih pripovedaka, poznata još i pod nazivom "Arapske no?i", prvi put je objavljena u srednjem veku.Weiterlesen...