Hrvatsko novinarsko društvo zahteva od Sabora da razreši Programsko ve?e HRT koje je ve?inom glasova izabralo Hloverku Novak Srzi? za v.d. direktorku programa.

Ve?e je tada utvrdilo "da je nezadovoljavaju?e stanje u Informativnom programu HTV-a i da su vidljive objektivne i subjektivne teško?e u radu i upravljanju Informativnim programom".Weiterlesen...