Dvadesetogodišnja Francuskinja Stefani Melar odlu?ila je da pešice prevali put do Jerusalima, duga?ak 5500 km, u društvu magarca koji joj nosi prtljag.

Ovih dana na srpskim putevima mnogi su sreli neobi?an par. Re? je zapravo o mladoj Francuskinji, koja je na hodo?aš?e ka Jerusalimu krenula peške u društvu svog magareta. Iako je no?ila i po planinama, pod malim šatorom tokom zime, ova budu?a lekarka kaže da se potpuno ose?a bezbedno.Weiterlesen...