Predstavnici 15 holandskih i ?ak 70 srpskih kompanija iz oblasti saobra?aja, logistike i špedicije sastali su se kako bi pronašli poslovne partnere.

Od ovog susreta partnera iz Holandije i Srbije o?ekuju se uspostavljanje dugoro?ne poslovne saradnje. Delegacija sastavljena od 15 zainteresovanih holandskih kompanija koje se bave transportom, raspoloženih za poslovanje u Srbiji i razvoj u regionu srela se sa ?ak 70 doma?ih firmi zainteresovanih da prošire svoju delatnost.Weiterlesen...