Bodo Hombah, direktor VAC-a, tražio je pomo? od Milana Beka i Miroslava Miškovi?a, kako bi preuzeo kompaniju Ve?ernje novosti, piše nedeljnik Vreme.

Vreme ekskluzivno objavljuje detalje iz ugovora izme?u VAC-a i Milana Beka, a koji je potpisan 2008 i prema kojem su svi menadžerski poslovi trebalo da pre?u na kompanije Milana Beka a da se Novosti naknadno prodaju.Weiterlesen...