Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen izrazio je o?ekivanje da ?e do oktobra Skupština Srbije razmatrati i usvojiti ?etiri nova zakona.

Tim zakonima ?e biti zaokružena reforma srpskog pravosu?a, me?u kojima i zakon o sudskim veštacima. Isti?u?i da su sva ?etiri predloga zakona o parni?nom i izvršnom postupku, o notarima i o veštacima gotova, Homen je rekao da sudsko vešta?enje predstavlja "rak-ranu" srpskog pravosu?a i da je važno da se sa?ini jedinstveni registar sudskih veštaka.Weiterlesen...