Nacrt zakona o finansiranju stranaka trebalo bi da bude završen do jula kako bi zakon bio usvojen od oktobra ove godine, kaže državni sekretar Slobodan Homen.

Isti?u?i da bi taj zakon bio usvojen pre održavanja novih izbora, Homen je ocenio da je propust u postoje?em zakonu u toj oblasti iz 2004. godine što je omogu?io podnošenje prijava, ali "bez procesuiranja". On je istakao da bi novi zakon trebalo jasno i precizno da definiše odgovornost politi?kih stranaka u pogledu njihovog finansiranja.Weiterlesen...