Efikasna borba protiv organizovanog kriminala i razvrgavanje njegove sprege sa politikom i ekonomijom nisu mogu?i bez reforme pravosu?a, kaže Slobodan Homen.

"Kamen temeljac u borbi protiv kriminala je sprovo?enje reformi u pravosu?u, odnosno sudstvu i tužilaštvu, jer bez obzira da li policija dobro radi svoj posao, do sada nije postojao adekvatan na?in da se sankcionišu svi u?inioci najtežih krivi?nih dela", izjavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.Weiterlesen...