Iz administracije u pravosu?u bi?e otpušteno oko dve hiljade ljudi, koji ?e biti višak posle uvo?enja kompjuterizacije sudskog sistema, kaže Slobodan Homen.

Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je u "Kažiprstu" B92 da je u prethodnih pet godina zaposleno 3.000 ljudi u sistemu pravosu?a, odnosno administraciji, ali da je pravosu?e, nažalost, "radilo još sporije" i da je jedino rešenje, za koje se opredelilo Ministarstvo, potpuna kompjuterizacija sudijskog sistema.Weiterlesen...