Roberto Mikeleti je najavio je da ?e formirati vladu bez u?eš?a svrgutog predsednika Manuela Zelaje,sa kojim se dogovorio o okon?anju ?etvoromesecne krize.

"Završili smo proces formiranja jedinstvene vlade, koja predstavlja široki spektar, uprkos ?injenici da Zelaja nije poslao listu predstavnika", rekao je Mikeleti. Mikeleti je na ?elo Hondurasa došao posle vojnog udara i zbacivanja s vlasti i proterivanja predsednika Zelaje pre ?etiri meseca.Weiterlesen...