17 hrvatskih NVO osudilo postupak Hrvatske radiotelevizije koja je direktno prenosila koncert ?iji je prihod išao za potrebe odbrane hrvatskih generala u Hagu.

HRT je prenosom koncerta "Za istinu" 13. juna u?inila nekoliko nedopustivih grešaka, krše?i više ta?aka zakona o HRT-u, jer je stala iza jednostranog tuma?enja nedavne ratne prošlosti, navode NVO.Weiterlesen...