Srbi u Hrvatskoj su nakon rata u bivšoj SFRJ više od pripadnika ostalih manjina usmereni na prijateljstva sa "svojima", smatra sociolog Dragutin Babi?.

Nau?ni saradnik u Institutu za migracije i narodnosti, Dragutin Babi? kaže da se na osnovu rezultata istraživanja o nacionlnim manjinama, koje se bavilo posledicama raspada SFRJ i promene sistema, najviše raspadom porodice, došlo do zaklju?ka da je dubina poreme?aja najteža u hrvatsko-srpskim odnosima, iako ni druge nacionalne zajednice tu nisu pošte?ene.Weiterlesen...