Hrvatski sindikati su prikupili 813 hiljada potpisa gra?ana za raspisivanje referenduma o planiranim Iznemama zakona o radu.

Kako se radi o dvostruko ve?em broju prikupljenih potpisa od potrebnog, sindikati traže da se oni priznaju kao da je referendum održan.Weiterlesen...