Ako Sabor usvoji izmene Krivi?nog zakonika o kojima raspravlja za to odre?ena radna grupa, incest bi u Hrvatskoj mogao biti legalizovan.

Trenutno je u Hrvatskoj ?lanom Porodi?nog zakona navedeno da brak ne mogu me?usobno sklopiti krvni srodnici u pravoj liniji.Weiterlesen...