Hrvatska nije predložila povla?enje tužbe kojom pred Me?unarodnim sudom pravde tereti Srbiju za genocid, kaže koordinator pravnog tima Srbije Saša Obradovi?.

Govore?i o sastanku sa predstavnicima najvišeg suda UN-a, koordinator pravnog tima Srbije pred MSP-om, rekao je u vestima B92 da je srpska strana bila "otvorena za sve opcije", ali da "zastupnica Hrvatske nije ni pomenula" povla?enje tuzbe, koju je protiv Srbije podnela jula 1999. pod optužbom da je odgovorna za navodni genocid nad Hrvatima u ratu 1991/95.Weiterlesen...