Funkcioneri desni?arske Hrvatske stranke prava (HSP) iz Vukovara poru?ili su da je predsednik Srbije Boris Tadi? nepoželjan u tom gradu.

Kritikuju?i gradona?elnika Vukovara Željka Sabu zbog nedavnog poziva predsednicima Srbije i Hrvatske da se prvi put sretnu u tom gradu, funkcioneri HSP-a su najavili proteste ako do takvog susreta do?e.Weiterlesen...