Aktivisti brojnih humanitarnih organizacija pozvali suvelike sile da se pridruže globalnoj zabrani upotrebe kasetnih bombi, koja stupa na snagu 1. avgusta.

U svetu raste podrška Konvenciji o zabrani upotrebe kasetnih bombi iz maja 2008, koju je ratifikovalo 37 država, me?u njima i Britanija, Francuska, Nema?ka i Japan, koje imaju "zna?ajne" zalihe.Weiterlesen...