Na humanitarnoj aukciji za pomo? Svratištu za decu ulice u organizaciji kompanije Okean Atlantik i NVO Centar za integraciju mladih prikupljeno 13.000 evra.

Novac prikupljen na ovaj na?in bi?e iskoriš?en za finansiranje vaspita?a i saradnika koji ?ine stru?ni tim Svratišta.Weiterlesen...