Odluka o ukidanju viza Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji bi?e doneta 30. novembra ili 1. decembra, a stupila bi na snagu 19. decembra, kaže Ivica Da?i?.

"Na današnjem zajedni?kom sastanku Komiteta, odnosno radnog tela Saveta EU za zapadni Balkan, razmotren je napredak Srbije u oblastima za koje je bilo potrebno dodatno angažovanje radi potpunog ispunjavanja kriterijuma iz 'mape puta' za viznu liberalizaciju, na osnovu izveštaja ekspertske misije EU, koja je nedavno boravila u Srbiji", rekao je Da?i? Tanjugu.Weiterlesen...