Ministar policije Ivica Da?i? smatra da je bolje da u upravama sportskih klubova sede politi?ari nego, kako kaže, kriminalci.

Na otvaranju vodosistema ”Barje” kod Leskovca, Da?i? je izjavio da je bolje da Branko Ruži? ili neko iz neke druge stranke budu u upravam sportskih klubova nego kriminalci kako je bilo do pre nekoliko godina.Weiterlesen...