Predstavnici Katoli?ke crkve u Sloveniji i Hrvatskoj iznelu su ovih dana suprotne stavove o rešenju grani?nog spora te dve države.

Povodom iznetih stavova komisije Katoli?ke crkve u Hrvatskoj o grani?pnom sporu sa Slovenijom, predsednik Komisije za pravdu i mir Slovenske biskupske konferencije, mariborski nadbiskup Anton Stres, poru?io je da je na?elo pravednosti iznad "slova zakona".Weiterlesen...