Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Da?i? izjavio je "Politici" da je saradnja s policijama u regionu dobra i sveobuhvatna.

Saradnja policija (u regionu) odvija na svim nivoima - strateškim, operativnim, specijalisti?kim, pograni?nim, kao i na razli?itim kanalima komunikacije preko Interpola, Europola, SEKI centra i bilateralno, rekao je Da?i? u intervjuu "Politici".Weiterlesen...