Ministar Ivica Da?i? izjavio je, da je Srbija ispunila sve uslove iz mape puta i da gra?ani mogu o?ekivati dobre vesti o procesu ukidanja viza.

"Ne želim da govorim o rokovima jer mislim da su gra?ani Srbije postali alergi?ni na bilo kakve rokove kada je re? o ?lanstvu u EU i ukidanju viza i ?itav taj proces licitiranja je doveo do pada poverenja, i uverenja gra?ana da li ?e se to uopšte i desiti", rekao je Da?i?, posle sastanka sa delegacijom Evropske komisije o viznoj liberalizaciji.Weiterlesen...