Smrt akademika Mihajla Markovi?a je veliki gubitak za srpsku socijalisti?ku i filozofsku misao, kao i za SPS ?iji je bio osniva?, kaže Ivica Da?i?.

Lider socijalista Ivica Da?i? je na komemorativnom skupu u sedištu SPS-a, pred nekadašnjim i današnjim ?elnicima te partije i ?lanovima Markovi?eve porodice, istakao da je Markovi?eva smrt veliki gubitak, ali da je on bio veliki dobitak za SPS i za Srbiju.Weiterlesen...