Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Makedonije Ivica Da?i? i Gordana Jankulovska saglasili su se da je u interesu obe zemlje da reše problem sa azilantima.

Da?i? je, u razgovoru ?ija je glavna tema bio pove?an broj lažnih azilanata iz dve države posle ukidanja viza za putovanja u EU, poru?io da je "naš interes da se Evropa ne uplaši zapadnog Balkana, jer to može ugroziti evropsku budu?nost ovog regiona".Weiterlesen...