Ivica Da?i? kaže da je u toku istraga u još nekim farmaceutskim ku?ama, kako bi se utvrdilo da li su umešane u podmi?ivanje lekara sa Instituta za onkologiju.

On je rekao i da su policije nekoliko stranih država kontaktirale srpske kolege povodom istrage u farmaceutskim ku?ama, dodaju?i da se radi o me?usobnoj razmeni podataka u vezi podmi?ivanja zdravstenih radnika.Weiterlesen...