Predlog da se izmenama Ustava smanji broj poslanika u parlamentu sa 250 na 150 "samo je ideja" do ?ije je realizacije "dug put", ocenio je ministar Ivica Da?i?.

"Ne mislim da ta ideja ima formalni karakter, zato što je za promenu Ustava u Srbiji neophodna dvotre?inska ve?ina u skupštini i referendum", rekao je Da?i?. Da?i?, koji je i lider Socijalisti?ke partije Srbije, kazao je da se Ustav sigurno ne?e menjati samo zbog broja poslanika, ve? ?e ustavne promene morati da obuhvate i druga pitanja.Weiterlesen...