Ministar policije Ivica Da?i? poziva na nacionalni konsenzus u borbi protiv kriminala i korupcije, spre?avanju nasilja i svih vidova ekstremizma.

"Bez takvog konsenzusa, policija i tužilaštva ne mogu da rade", kazao je Da?i? obra?aju?i se diplomcima Kriminalisti?ko-policijske akademije na sve?anosti u Domu Narodne skupštine Srbije povodom dana te institucije.Weiterlesen...