Ministar policije Ivica Da?i? ocenio je da preporuka Evropskog parlamenta da se Srbiji ukinu vize korak ka punopravnom ?lanstvu u Evropskoj uniji.

Preporuka Evropskog parlamenta, o kojoj ?e kona?nu re? dati krajem meseca Savet ministara ?lanica EU, predstavlja možda prvi prakti?ni benefit za gra?ane Srbije od evropskih integracija, rekao je Da?i? na konferenciji za novinare, posle potpisivanja sa predstavnicima drugih ministarstava sporazuma o borbi protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije.Weiterlesen...