Ministar policije Ivica Da?i? izjavio je u Vašingtonu da najve?u pogodnost za korupciju predstavlja nestabilna politi?ka i ekonomska situacija u regionu.

"Ako bismo gledali po posledicama koje korupcija ostavlja na društvo ona, tako?e, predstavlja jednu od pretnji nacionalnoj bezbednosti", rekao je Da?i? u predavanju na Univerzitetu za nacionalnu bezbednost.Weiterlesen...