Ministar policije Ivica Da?i? kaže da bi policijska saradnja u regionu uvek trebalo da bude pre politi?ke, jer je se države bore protiv organizovanog kriminala.

"Siguran sam da je policijska saradnja u ovom trenutku nekoliko koraka ispred politi?kih odnosa izme?u država regiona, što bi trebalo da bude normalno, zato što je zajedni?ki interes svih da se izborimo protiv kriminala", rekao je Da?i?.Weiterlesen...