Ministar Ivica Da?i? ocenio je da je svaki kriminalac u Srbiji imao po jedan ili više klubova i upitao kako onda o?ekivati da navija?i budu bolji od uprava.

“Danas se ne zna ?iji su klubovi. Pre po?etka ovog prvenstva hteo sam da održim sastanak predsednika klubova, ali kad sam video ko sve treba da do?e na taj sastanak, otkazao sam ga. Pola njih je u beloj knjizi organizovanog kriminala. Ho?emo li takve uprave klubova ili one koje bi imale društveni ili državni uticaj?” rekao je ministar policije Da?i?.Weiterlesen...