Policajac Željko Ze?evi?, koji je ubijen dok je bio na dužnosti, bi?e sahranjen danas u Tutinu. Policija još uvek traga za ubicom, kaže Ivica Da?i?.

Ministar policije je rekao da još nije uhva?en Fahrudin Mavri? koji je pucao u Ze?evi?a, ali da za njim tragaju pripadnici policije i žandarmerije. On je poru?io da zbog ubistva policajca, potom zbog slu?aja ubistva makedonskog državljanina u Preševu, za šta je osumnji?en policajac, kao i zbog ranjavanja gra?anina od strane policajca svi treba da izvuku pouke.Weiterlesen...