Otvorene profile na Intrnet društvenoj mreži Fejsbuk imaju mnogi politi?ari, ministri, poslanici, predstavnici institucija, vladinih i nevladinih organizacija.

Politi?ari se slažu da ih savremeni vid komunikacije privla?i i da im olakšava sklapanje kontakata, posebno sa mladima, koji su i najaktivniji na Fejsbuku, i dok jedni tu društvenu mrežu koriste samo za posao, drugi "surfuju?i" obnavljaju stare, pomalo zapostavljene prijateljske veze.Weiterlesen...