Adela Veliki? prvakinja je Beograda u šahu u kategoriji do 20 godina. Ipak, zbog nemogu?nosti finansiranja, iza sebe nema ni jedno me?unarodno takmi?enje

Partiju šaha prvi put odigrala je sa 6, a aktivno da trenira po?ela je sa 9 godina i od tada do danas Adeli Veliki?, ne pro?e ni jedan dan da makar dva sata ne provede pored šahovske table.



Weiterlesen...