Na 16. po redu smotri stvaralaštva Saveza slepih Srbije održano takmi?enje u kulinarstvu i izložen veliki broj ru?nih i likovnih radova.

Cilj ove manifestacije je afirmisanje stvaralaštva slepih i slabovidih ljudi u oblastima kao što su književnost, muzika, kulinarstvo. U Savezu Slepih napominju da problemi sa kojima se svakodnevno sre?u su predrasude koje i dalje vladaju o slepim ljudima.


Weiterlesen...