Zamenik premijera Ivica Da?i? najavio je da ?e policija u narednom periodu više pažnje posvetiti spre?avanju eksploatisanja dece radi prosja?enja.

"Ne treba praviti senzacionalizam jer sigurno da slu?ajeva eksploatisanja dece radi prosja?enja ima u centru Beograda, a ne samo u Gu?i", rekao je Da?i?.Weiterlesen...