Ministar policije Ivica Da?i? obišao je selo Provo, ugroženo poplavama. Sektor za vanredne situacije spreman da reaguje, poru?uje ministar.

Da?i? je najavio da ?e se raditi na utvr?ivanju kriznih ta?aka na podru?ju Srbije kako bi se spre?ile sve vanredene situacije - poplave, požari, ekološki incidenti. Ministar se zahvalio pripadnicima sektora MUP-a za vanredne situacije, ?ijim anagažovanjem je oja?an odbrambeni nasip na Savi, na najkriti?nijem delu u selu Provo, kod Šapca.Weiterlesen...