Ministar unutrašnjih poslova Ivica Da?i? ocenio je u Novom Pazaru da je bezbednosna situacija u toj sredini stabilna.

Da?i? je novinarima rekao da je za Srbiju naro?ito važno što se u toj nacionalno mešovitoj sredini nije dogodio "gotovo nijedan" incident koji u osnovi ima me?unacionalni sukob. Ministar je ocenio da je, sa bezbednosnog aspekta, ipak, to podru?je mogu?e mesto za izazivanje me?unacionalnih sukoba.Weiterlesen...