Ministar unutrašnjih poslova Ivica Da?i? izjavio je da ubistvo policajca Željka Ze?evi?a nema nacionalnu i versku pozadinu.

Ze?evi? je 3. marta u Ribari?ima ubio Fahrudin Mavri? koga su taj policajac i njegov kolega prethodno uhapsili zbog reme?enja javnog reda i mira i izazivanja saobra?ajne nesre?e, kazao je Da?i? ?lanovima Odbora za odbranu i bezbednost Skupštine.Policija je sprovela istragu i uhapsila Mavri?a na administrativnoj granici, prilikom pokušaja prelaska na teritoriju Kosova, naveo je ministar.Weiterlesen...