Ivica Da?i? i ministar me?unarodnog odeljenja KP Kine Vang Džiaui ocenili su da postoji niz mogu?nosti za unapre?enje ekonomske saradnje dve zemlje.

"Istaknuta je želja da se naše prijateljstvo razvija, ne samo u politi?kim odnosima, ve? i u domenu ekonomije, uspostavljanjem što ve?eg broja kontakata i ekonomskih projekata, kada je re? o ulaganju u našu infrastrukturu, energetiku, poljoprivredu", rekao je Da?i?, posle susreta s kineskim kolegom.Weiterlesen...