Ministar unutrašnjih poslova Ivica Da?i? uru?io je u Leskovcu Mariji Dimitrijevi?, milioniti biometrijski pasoš u Srbiji.

Da?i? o?ekuje da ?e gra?ani Srbije od 1. januara idu?e godine mo?i bez viza sa novim pasošima da putuju u zemlje Evropske unije. On je potvrdio da je Srbija ispunila najve?i deo zahteva koje je Evropska komisija postavila kako bi joj bile ukinute Šengenske vize.Weiterlesen...