Zamenik premijera Ivica Da?i? posetio je porodicu nedavno stradalog žandarma Jovice Simi?a i uru?io nov?anu pomo? u iznosu od 600.000 dinara.

Ministar je, nakon posete porodici stradalog žandarma, rekao da ?e MUP u?initi sve da zaposli njegovu suprugu, a o Simi?evoj deci ?e, brinuti do njihovog punoletsta, što je uobi?ajeno u sli?nim situacijama.Weiterlesen...