Ministar unutrašnjih poslova Ivica Da?i? je ukazao da je borba protiv organuizovanog kriminala prioritet za Srbiju.

On je naveo da borba protiv kriminala obuhvata razli?ite aktivnosti na unutrašnjem i me?unarodnom planu, "zatim normativnom i operativnom nivou i pored ostalog podrazumeva funkcionalnu vezu doktrine i prakse".Weiterlesen...