Ministar unutrašnjih poslova Ivica Da?i? naložio je policiji da prekine sa primenom Pravilnika o službenoj i državnoj tajni i da se izradi novi pravilnik.

Šabi? je razgovarao sa Da?i?em o otvorenim pitanjima u vezi sa ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama u posedu MUP-a, saopštio je Šabi?ev kabinet.Weiterlesen...