Policija je utvrdila identitet i tre?e osobe ubijene u Boliviji, a re? je o Predragu ?ankovi?u.

Analizom fotokopija pasoša, li?nih karata i otisaka prstiju koje je bolivijski Interpol prosledio Srbiji, utvr?en identitet dvojice stradalih gra?ana Srbije - Saše Tur?inovi?a, ro?enog 13. oktobra 1970. godine u Rumi i Bojana Bakule, ro?enog 1. decembra 1981. godine, tako?e iz Rume.Weiterlesen...