Zahtev porodice da se proglasi mrtvim ne?e zaustaviti potragu za Ratkom Mladi?em, kaže za B92 direktor kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatovi?.

Prvi opštinski sud ?e u Beogradu, koji bi odlu?ivao o zahtevu da se Mladi?, pre 15 godina optužen za ratne zlo?ine i genocid, proglasi mrtvim, mora?e, me?utim, prema Ignjatovi?evim re?ima, da razmotri i neke druge okolnosti.Weiterlesen...