Šef vladine kancelarije za saradnju sa Tribunalom Dušan Ignjatovi? kaže da izmena optužnice protiv Ratka Mladi?a ne zna?i njeno proširenje ve? preciziranje.

Precizirana optuznica ?e najverovatnije biti veoma sli?na sa preciziranom optužnicom protiv Radovana Karadži?a, ?ime se ostavlja mogucnost spajanja ova dva postupka, ukoliko Mladi? u dogledno vreme bude uhapšen.Weiterlesen...